เฝือกขาเทียมเด็ก

ชื่องาน : เฝือกขาเทียมเด็ก
ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลกรุงเทพ
งานพิมพ์แบบโครงสร้างเผือกอ่อนมี่ใช้งานในการช่วยดัดโครงสร้าง การลงน้ำหนัก และการเดินที่ผิดปกติให้กลับมามีสภาวะที่ดีขึ้นกว่าเดิม

©2020 Winner Prototype Co., Ltd.

โทร
แผนที่

Log in with your credentials

Forgot your details?