บริการงานอบรม - 3D Printing Traning Service

ให้บริการงานอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เกี่ยวกับพื้นฐานและเข้าใจถึงข้อจำกัดในการสร้างชิ้นงานแบบเร็วให้กับสถานศึกษา มหาวิทยาลับ บริษัท ผู้ประกอบการและบุคคลที่มีความสนใจ โดยมีหัวข้ออบรมดังต่อไปนี้
บริการงานอบรม

หัวข้อที่เราให้บริการอบรม

  • รู้จักและใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ FDM, SLA
  • รู้จักและใช้งานเครื่องตัดวัสดุ (CNC, LaserCut)
  • แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์เขียนแบบ 2 มิติ และซอฟต์แวร์แปลงไฟล์ 2 มิติ สำหรับงานตัดวัสดุ
  • แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์เขียนแบบโมเดล 3 มิติ และซอฟต์แวร์แปลงไฟล์ 3 มิติ สำหรับงานสร้างต้นแบบอย่างเร็ว
บริการงานอบรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

ทุกปัญหาเรื่อง 3D มีทางออก แค่บอกเรา

โปรดส่งรายละเอียดความต้องการของท่านถึงเรา แล้วเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด